Onderwerpen
ID #1149

Mogelijke problemen met e-mailadressen toevoegen in CityFashionTransfer

In de CityFashionTransfer applicatie kan u een bestand met e-mailadressen automatisch importeren om naar CityFashion door te sturen. Hierbij kan het gebeuren dat de e-mailadressen die automatisch geimporteerd werden niet accurraat zijn. Dat kan gebeuren indien het bronbestand is opgeslagen in een vreemde karakterset en komt sporadisch voor bij excel-bestanden, vooral bij oudere versies dan Excel 2010 voor PC of Excel 2011 voor Mac.

Het is daarom aangeraden om excel bestanden op te slaan in UTF-8. Dit kan u als volgt doen:

1) Selecteer het menu item "Bestand" of "File"

2) Selecteer "Opslaan als..." of "Save as..."

3) Klik onderaan op "Extra" of "Tools"

4) Selecteer "Webopties" of "Web options"

5) Selecteer "Encodering" of "Encoding"

6) Selecteer "UTF-8"

Controleer altijd deze automatisch geïmporteerde adressen vooraleer u deze gaat doorsturen om te vermijden dat uw nieuwsbrief niemand gaat bereiken!

Indien het opslaan in UTF-8 het probleem niet verhelpt kan u proberen om de e-mailadressen te plakken in een tekstbestand of Word document. Zorg ervoor dat de adressen gescheiden worden door minstens 1 teken (spatie, komma, ...) of elk op een nieuwe regel staan zodat deze herkend kunnen worden in de applicatie.

Indien dit artikel het probleem niet oplost kan u onze technische support bereiken tijdens onze kantooruren op het nummer 011/36.00.38.

Labels: -

verwante artikelen: