Onderwerpen
ID #1433

Hoe een e-mailadressenlijst opslaan als CSV?

Indien u een e-mailadressenlijst heeft in .xls of .xlsx formaat (Microsoft Excel) dan slaat u dit best op als een .csv bestand (gescheiden door lijstscheidingsteken). Dit .csv bestand kan u dan uploaden via het CityFashion Winkelbeheer (zie uitleg). Een .csv bestand is veel betrouwbaarder dan een .xls of .xlsx bestand en hierdoor kan u het risico vermijden dat sommige e-mailadressen niet correct toegevoegd worden in het systeem. Zorg ervoor dat de e-mailadressen zich in de eerste kolom bevinden (één e-mailadres per rij).

Meer informatie over het opslaan naar .csv kan u vinden op deze link.

Labels: -

verwante artikelen: