Onderwerpen
ID #1383

Waarom verschilt het aantal e-mailadressen op het CityFashion platform met het aantal dat ik doorstuur?

Merkt u een verschil in het aantal e-mailadressen in uw ‘eigen lijst’ op het CityFashion platform, in vergelijking met het aantal adressen in het bronbestand (cvs, xls,…), dat u aan ons hebt doorgestuurd om te importeren? Dat is inderdaad mogelijk.

Er kunnen immers verschillende oorzaken voor dit verschil zijn: 
- In uw e-maillijst op het CityFashion-platform worden e-mailadressen die niet meer bestaan, de zogeheten ‘bounces’, automatisch weggelaten en dus ook niet meer meegeteld.
- Hetzelfde geldt voor de e-mailadressen van mensen die zich hebben uitgeschreven (‘unsubscriptions’). 

- Wanneer u al vóór maart 2015 CityFashion-klant bent geworden, kan het verschil in aantal e-mailadressen ook te maken hebben met een inconsistentie tussen de gebruikte beheersystemen. Sinds maart 2015 houdt CityFashion zelf alle data bij; daarvoor werd een extern, ouder systeem gebruikt. Bij CityFashion klanten vanaf maart 2015 speelt dit niet. 

- Tot slot zijn er nog de ‘dubbels’. Identieke e-mailadressen worden in het bestand wel als een nieuwe rij toegevoegd maar worden niet telkens opnieuw meegeteld in het totale aantal. De reden waarom we ze wel toevoegen aan de lijst is om ook bestaande contacten de mogelijkheid te geven deel te nemen aan wedstrijden, waarbij ze zich bijvoorbeeld (opnieuw) op de nieuwsbrief moeten inschrijven.

Uit dit alles volgt dat het totale aantal e-mailadressen dat we vermelden, het échte totaal is van unieke en geldige e-mailadressen die kunnen en mogen gebruikt worden.

Labels: -

verwante artikelen: