Onderwerpen
ID #1409

Hoe verloopt de facturatie?

De facturatie voor de verzendingen via bpost shipping manager zal maandelijks worden meegenomen in uw CityFashion-factuur. U zal op uw factuur zien dat de normale tarieven verminderd zijn met de CityFashion-korting.

U kan de details (verzender, datum, ontvanger, product en gewicht) van iedere zending bekijken via shipping manager. De kostprijs per zending wordt hierbij niet vermeld. Aan de hand van de CityFashion voordeeltarieven nationaal en internationaal, kan u zelf berekenen wat het verzenden van de pakketten u heeft gekost. Belangrijk: Wanneer een etiket wordt afgeprint moet er niet betaald worden, enkel wanneer het etiket gescand wordt door een medewerker van Bpost zal dit in rekening gebracht worden. CityFashion factureert enkel wat Bpost aan CityFashion factureert. D.w.z. indien Bpost reeds een bepaalde verzending gecrediteerd heeft zal dit niet via CityFashion alsnog aangerekend worden.

Labels: -

verwante artikelen: