Onderwerpen
ID #1216

Google Analytics - Gebruikersrechten

Met de nieuwe gebruikersrechten die u in Google Analytics kunt toepassen, heeft u discrete controle over de toegangsniveaus van uw gebruikers. Google Analytics heeft nu vier verschillende rechten die u afzonderlijk of gecombineerd kunt toepassen. Deze vervangen de eerdere toegangsniveaus 'Beheerder' en 'Gebruiker'.

  • Gebruikers beheren: voor het beheer van accountgebruikers (gebruikers toevoegen/verwijderen, rechten toewijzen). Bevat niet 'Bewerken' of 'Samenwerken'.
  • Bewerken: gebruikers kunnen administratieve en rapportgerelateerde functies uitvoeren (bijvoorbeeld toevoegen/bewerken/verwijderen van accounts, property's, dataweergaven, filters, doelen, enzovoort, maar niet het beheer van gebruikers) en rapportgegevens bekijken. Bevat 'Samenwerken'.
  • Samenwerken: voor het maken en delen van persoonlijke items. Gebruikers kunnen samenwerken aan gedeelde items, bijvoorbeeld een dashboard of annotatie bewerken. Bevat 'Lezen en analyseren'.
  • Lezen en analyseren: gebruikers kunnen rapport- en configuratiegegevens weergeven (bijv. een tabel filteren, een tweede dimensie toevoegen, een segment maken), persoonlijke items maken en delen, en gedeelde items weergeven. Kan niet samenwerken aan gedeelde items.

Bovenliggende rechten worden standaard overgenomen (account > property > dataweergave). Als u bijvoorbeeld rechten instelt voor een gebruiker op accountniveau, heeft die gebruiker dezelfde rechten voor alle property's en dataweergaven in dat account.

Rechten die zijn ingesteld voor een onderliggend niveau vervangen de rechten die zijn ingesteld voor het bovenliggende niveau.

Naarmate u lager in de hiërarchie komt, kunt u meer rechten toewijzen, maar niet minder. Als een gebruiker bijvoorbeeld rechten voor Dataweergave heeft op accountniveau, kunt u die gebruiker ook rechten voor Bewerken geven op property- of dataweergaveniveau. Maar als een gebruiker rechten voor Bewerken heeft op accountniveau, kunt u die rechten niet beperken tot alleen Dataweergave op propertyniveau.

Op de beheerderspagina kunt u gebruikersrechten op account-, property- en dataweergaveniveau toewijzen. Klik hiervoor op Gebruikersbeheer op een van deze niveaus.

Om de rechten voor een bestaande gebruiker te wijzigen, klikt u op het betreffende menu in de kolom Rechten.

Selecteer de rechten die u wilt toevoegen of verwijder de rechten die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Opslaan.

Als u rechten wilt toevoegen voor een nieuwe gebruiker, typt u het e-mailadres van de gebruiker in het veld Rechten toevoegen voor, wijst u de rechten toe via het menu en klikt u vervolgens op Toevoegen.

 

Bron: https://support.google.com/analytics/answer/2884495?hl=nl

Labels: -

verwante artikelen: