Onderwerpen
ID #1214

Google Analytics - Gebruikers toevoegen/wijzigen/verwijderen

U moet de rechten Gebruikers beheren om gebruikers toe te voegen/te bewerken/te verwijderen.

 

Gebruikers toevoegen

U kunt zo veel gebruikers aan een account toevoegen als u wilt.

U kunt gebruikers toevoegen aan de accountproperty of het dataweergaveniveau. Het niveau waar u een gebruiker aan toevoegt bepaalt de initiële toegang van die gebruiker. Als u bijvoorbeeld een gebruiker toevoegt op dataweergaveniveau, dan behoort die gebruiker tot het account, maar heeft geen rechten op property- of accountniveau. U kunt de rechten voor een gebruiker op elk moment wijzigen.

Ga als volgt te werk om een nieuwe gebruiker toe te voegen:

 1. Klik op Beheerder boven aan elke Google Analytics-pagina.
 2. Gebruik de menu's bovenaan de kolommen om de betreffende accountproperty of dataweergave te selecteren die u wilt.
 3. Klik op Gebruikersbeheer in die kolom om een gebruiker op accountniveau toe te voegen.
  Om een gebruiker op property- of weergaveniveau toe te voegen, klikt u op Rechten in de betreffende kolom.
 4. Voer bij Rechten toevoegen voor het e-mailadres van het Google-account van de gebruiker in. Scheid meerdere adressen van elkaar met een komma of een spatie.
 5. Selecteer de betreffende rechten: Gebruikers beheren, Bewerken en Dataweergave. Meer informatie over rechten.
 6. Selecteer Geef deze gebruiker een melding per e-mail om een melding aan elke gebruiker te verzenden die u toevoegt.
 7. Klik op Toevoegen.

 

Gebruikers bewerken

U kunt de rechten van gebruikers bewerken op elk niveau in een Google Analytics-account. Als u een gebruiker bijvoorbeeld de rechten Lezen voor een enkele dataweergave heeft gegeven kunt u deze gebruiker vervolgens ook de rechten Bewerken voor alleen die dataweergave geven. Of u kunt de gebruiker rechten voor Bewerken geven op propertyniveau en zo ook rechten voor Bewerken geven voor elke dataweergave in die property.

Houd er rekening mee dat u een gebruiker meer rechten kunt geven als u naar beneden gaat in de accounthiërarchie. U kunt de gebruiker echter niet minder rechten geven dan u heeft toegewezen op hogere niveaus. Als u bijvoorbeeld rechten voor Bewerken aan een gebruiker toewijst op accountniveau, dan heeft die gebruiker ook rechten voor Bewerken op de property- en dataweergaveniveaus. U kunt deze rechten niet intrekken op property- of dataweergaveniveau. Omgekeerd kunt u een gebruiker rechten voor Bewerken geven op het dataweergaveniveau, maar geen rechten voor het property- of accountniveau geven. Meer informatie over rechten.

U kunt als volgt de rechten voor een bestaande gebruiker wijzigen:

  1. Klik op Beheerder boven aan elke Google Analytics-pagina.
  2. Gebruik de menu's bovenaan de kolommen om de betreffende accountproperty of dataweergave te selecteren die u wilt.
  3. Om rechten op accountniveau te wijzigen, klikt u op Gebruikersbeheer in die kolom.
   Om rechten te wijzigen op property- of dataweergaveniveau, klikt u op Rechten in de betreffende kolom.
  4. Gebruik het zoekvak boven aan de lijst om de gebruiker te vinden die u wilt. Voer een volledig of gedeeltelijk adres in (bijv. jandevries@gmail.com of jandevries).Gebruik het menu in de kolom Rechten om rechten toe te voegen of te verwijderen.
  5. Klik op Opslaan.

 

Gebruikers verwijderen

U kunt gebruikers op elk niveau in de accounthiërarchie toevoegen, maar u kunt gebruikers alleen verwijderen op het accountniveau.

Ga als volgt te werk om een gebruiker te verwijderen:

 1. Klik op Beheerder boven aan elke Google Analytics-pagina.
 2. Gebruik het menu boven aan de kolom Account om het account te selecteren dat u wilt.
 3. Klik op Gebruikersbeheer in die kolom.
 4. Gebruik het zoekvak boven aan de lijst om de gebruiker te vinden die u wilt. Voer een volledig of gedeeltelijk adres in (bijv. jandevries@gmail.com of jandevries).
 5. Klik op Verwijderen voor de gebruiker die u wilt verwijderen.
Bron: https://support.google.com/analytics/answer/1009702?hl=nl

Labels: -

verwante artikelen: