Onderwerpen
ID #1445

Hoe kan ik de beveiliging van online betalingen via Europabank versoepelen?

Door middel van enkele eenvoudige tools, kunnen fraude met online betalingen en zeker de financiële gevolgen van fraude, worden voorkomen en ingedijkt. Europabank voorziet hiertoe in de nodige infrastructuur via het 3Dsecure-systeem.

Wanneer een handelaar géén gebruik zou maken van 3Dsecure, zou hij voor elke transactie die door de kaarthouder (lees de persoon die de aankoop heeft uitgevoerd) wordt betwist omwille van al of niet deelname in de verkoop, verantwoordelijk zijn en deze moeten terugbetalen !
Vandaar dat Europabank in zijn MPI het gebruik van 3Dsecure standaard als verplicht instelt. Dit gebruik brengt geen extra kosten voor de handelaar met zich mee.

Jarenlange ervaring heeft ons geleerd dat wanneer de volgende drie elementen niet overeenstemmen, de kans op fraude enorm toeneemt: 

    • Land van uitgifte van de kaart
    • Land van het IP adres van de computer van de kaarthouder
    • Land van het leveringsadres

Een kaart uitgegeven in Frankrijk, die wordt gebruikt op een computer in Brazilië waarvan de goederen moeten geleverd worden in Oekraïne, is bijna altijd fraude.
Om dit soort frauduleuze transacties op te vangen, wordt op elke transacties een controle gedaan. Komen deze drie elementen niet overeen, dan wordt de transactie geweigerd.

Al naargelang het business model van de handelaar en het soort transacties die hij doet, is het mogelijk, in overleg met de security diensten van Europabank, om de regel van drie aan te passen. Zo bestaat de mogelijkheid om geen rekening te houden met het IP adres van de computer of zelfs, in eerder zeldzame gevallen, deze regel uit te schakelen.

Wenst u deze maatregelen te versoepelen of zelf te bepalen voor welke landen u kaarten wenst te aanvaarden? Hiervoor kan U hier een addendum downloaden ter invulling/ondertekening omtrent de veiligheidsmaatregelen m.b.t. online betalingen.

Dit addendum mag u vervolgens ingevuld terug aan CityFashion bezorgen. Wij brengen dan het nodige verder in orde.

Labels: -

verwante artikelen: