Onderwerpen
ID #1170

Redmine - CRM-tickets - Shop/Winkel - Google+

Wij zorgen voor de aanwezigheid van onze klanten op Google+. Via dit 'Action'-ticket wordt bijgehouden of de pagina van een winkel nog moet aangemaakt worden in Google+. Soms bestaat een pagina al onder een andere naam of ander adres (indien de winkel verhuisd is).

Een Google+ ticket doorgaat verschillende stadia (% afgewerkt) op basis van de acties die reeds ondernomen zijn:

 • 0) Check (0%) 
  Lijst van doorgaans nieuwe klanten waar nog moet nagekeken worden of zij al dan niet een vermelding hebben op Google+ 
 • 1) Create profile (20%) 
  Er moet een profiel/pagina aangemaakt worden 
 • 2) Profile exists - not claimed/linked (30%) 
  Profiel bestaat of is aangemaakt, maar is nog niet opgeëist/geclaimd of gekoppeld aan de winkel in CityFashion. 
 • 3) Profile exists/linked - not claimed (40%) 
  Profiel bestaat of is aangemaakt en gekoppeld aan de winkel in CityFashion, maar is nog niet opgeëist/geclaimd.
 • 4) PIN requested - linked to POI (50%) 
  Profiel bestaat of is aangemaakt, gekoppeld aan de winkel in CityFashion en opgeëist/geclaimd. De 'claim' gebeurt door een postkaart aan te vragen met een PIN-code ter verificatie van het adres. Op deze postkaart staat uitdrukkelijk vermeld "Doorsturen naar CityFashion".
 • 5) Mailed 1x (60%) 
  Mail verstuurd naar de klant om aan te kondigen dat er een postkaart van Google gaat aankomen met een PIN-code die ze aan ons moeten doorgeven. 
 • 6) Mailed 2x (70%) 
  Deze klanten hebben een aankondiging en reminder ontvangen ivm de Google+ postkaart. Na een tijd wordt er voor deze klanten opnieuw een PIN via de post opgevraagd en verandert de status terug naar 50%. 
 • 7) PIN OK - managed by client? (80%) 
  De pagina bestaat en is een 'geverifieerde pagina', we moeten dus toegang krijgen. Controleren of de klant zelf deze toegang heeft. Anders toch aanvraag indien bij Google om locatie/pagina te 'claimen'. 
 • 8) PIN OK - check admin/content (90%) 
  Bevestiging gekregen van de PIN-code via de postkaart aangekomen bij de klant. De PIN-code werkte ook, dus de locatie is vanaf nu geverifieerd. Inhoud moet nog nagekeken worden en ook of alle CityFashion Google+ beheerders administrator zijn van de pagina. 
 • 9) Ready (100%) 
  Pagina is volledig klaar en kan gesloten worden na goedkeuring

Er zijn verschillende Google+ gebruikers die alle locaties beheren. Gebruikers gegevens zijn terug te vinden in de CRM-wiki.

Waarvoor dient dit ticket:

 • Sluiten indien winkel/locatie op Google+ staat
 • Indien de locatie al bestaat op Google+ en de klant hier een login voor heeft, kan dat in dit ticket vermeld worden.
 • Als de klant bewust GEEN Google+ vermelding wenst, dan moet de communicatie hieromtrent hier gedocumenteerd zijn.
 • Klant vindt de winkel/locatie niet op Google+, kan je hier de rechtstreekse link opvragen aan DEV

Waarvoor dient dit ticket NIET:

 • Problemen melden ivm andere sociale media (Facebook, Foursquare, ...)

Labels: -

verwante artikelen: