Onderwerpen
ID #1285

Hoe voorkomen dat email van bepaald adres steeds als SPAM wordt aangeduid

Het kan voorvallen dat een betrouwbare e-mail van een bepaalde afzender steeds als 'spam' wordt gemarkeerd. Hoe u dit ongedaan maakt is afhankelijk van de e-maildienst of het e-mailprogramma dat u gebruikt.

Hieronder hebben we alvast de procedure voor de meest gebruikte diensten en programma's opgelijst:

 

Google Gmail

Wanneer u merkt dat een e-mail onterecht in uw spam-inbox is terechtgekomen, kan u de markering als spam uitschakelen. Selecteer het bericht en klik op de knop ‘Geen spam’ die in de balk bovenaan staat. Wanneer u een bericht markeert als ‘Geen spam’ zal het bericht automatisch naar het Postvak IN verplaatst worden.

Wanneer e-mails van bepaalde afzenders voortdurend ten onrechte als spam worden gemarkeerd, kan u dit op de volgende manier voorkomen:

Sommige e-mails van contactpersonen die met een grote mate van zekerheid als ‘Spam’ kunnen worden bestempeld, zullen mogelijk meteen in uw Spam Inbox terecht komen. Maar nog belangrijker: wanneer de inhoud van de e-mail verdacht is, worden berichten van contactpersonen niet naar uw Spam Inbox verzonden, maar worden ze gemarkeerd met een rode waarschuwingsbanner. Het e-mailaccount van deze contactpersoon is bijvoorbeeld gecompromitteerd en werd gebruikt voor het versturen van phishingberichten.

 • Maak een filter
  Een filter zorgt ervoor dat de berichten van contactpersonen in deze filter nooit in uw Spam Inbox terecht komen.

Als je berichten verstuurt naar andere Gmail-gebruikers en je berichten worden gemarkeerd als spam, raadpleeg je onze richtlijnen voor het verzenden van bulkberichten.

Bron: https://support.google.com/mail/answer/9008?hl=nl

 

Outlook.com / Hotmail / Live

De afzender aan je lijst met contactpersonen toevoegen

E-mails afkomstig van personen in je lijst met contacten komen altijd in je Postvak IN terecht.

 1. Zoek een bericht afkomstig van het actuele e-mailadres van de afzender en open dit.

 2. Klik in het kopbericht naast de naam van de afzender op Toevoegen aan contactpersonen. Het e-mailadres wordt vervolgens toegevoegd aan je lijst met contactpersonen.

Je lijst met veilige en geblokkeerde afzenders controleren

 1. Klik op het pictogram Opties Pictogram Opties en klik vervolgens op Opties.

 2. Klik onder Ongewenste e-mail voorkomen op Veilige en geblokkeerde afzenders en klik vervolgens op Geblokkeerde afzenders.

 3. Volg de instructies op het scherm.

 4. Klik als je klaar bent op Veilige en geblokkeerde afzenders bovenaan de pagina.

 5. Klik op Veilige afzenders en volg de instructies.

 6. Klik op het Outlook-logo om terug te gaan naar je Postvak IN.

  Outlook.com-logo

Bron: http://windows.microsoft.com/nl-be/outlook/not-receiving-email

Apple iCloud

iCloud detecteert automatisch de meeste ongewenste reclame (spam) die naar uw @icloud.com-adres of de aliassen daarvan wordt gestuurd en verplaatst de ongewenste berichten naar uw map 'Ongewenste reclame'. Als u ongewenste e-mail ontvangt, kunt u deze als ongewenste reclame markeren. Ongewenste berichten worden weergegeven met het symbool voor ongewenste reclame .

Important: Omdat e-mailberichten in de map 'Ongewenste reclame' automatisch na 30 dagen worden verwijderd, is het verstandig zo nu en dan de map 'Ongewenste reclame' te controleren op berichten die onterecht als Ongewenste reclame zijn gemarkeerd.

Geef aan dat een bericht geen ongewenste reclame is

 1. Klik op de map Ongewenste reclame in de zijkolom.
 2. Selecteer een bericht en klik vervolgens op de knop 'Geen ongewenste reclame' rechtsboven in het berichtenvenster.

Het bericht is naar uw inbox verplaatst. De volgende e-mailberichten van dezelfde afzender worden niet automatisch meer aangemerkt als ongewenste reclame.

Bron: http://support.apple.com/kb/PH2649

Outlook 2013

Standaard worden e-mailadressen van uw Outlook-contactpersonen als veilige afzender beschouwd door het filter voor ongewenste e-mail. E-mailberichten van veilige afzenders worden nooit verplaatst naar de map Ongewenste e-mail.

OPMERKING Als u een Microsoft Exchange Server-account gebruikt, worden de namen en e-mailadressen in de algemene adreslijst ook als veilige afzenders beschouwd.

Wanneer u een bericht verzendt naar een persoon of organisatie die geen Outlook-contactpersoon is, wordt het e-mailadres van de geadresseerde standaard niet toegevoegd aan de lijst met veilige afzenders. Dit betekent dat een antwoord mogelijk wordt verplaatst naar de map Ongewenste e-mail wanneer de geadresseerde reageert op uw bericht.

Ga als volgt te werk als u ervoor wilt zorgen dat geadresseerden van uw berichten worden opgenomen in de lijst met veilige afzenders, zelfs als ze geen Outlook-contactpersoon zijn.

 1. Klik op het tabblad Start.
 2. Klik in de groep Verwijderen achtereenvolgens op Ongewenste e-mail en op Opties voor ongewenste e-mail.
 3. Schakel op het tabblad Veilige afzenders het selectievakje Automatisch personen aan wie ik een e-mail stuur toevoegen aan de lijst met veilige afzenders in.

Bron: http://office.microsoft.com/nl-nl/... 

Outlook 2010

Standaard worden e-mailadressen van uw Outlook-contactpersonen als veilige afzender beschouwd door het filter voor ongewenste e-mail. E-mailberichten van veilige afzenders worden nooit verplaatst naar de map Ongewenste e-mail.
OPMERKING Als u een Microsoft Exchange Server-account gebruikt, worden de namen en e-mailadressen in de algemene adreslijst ook als veilige afzenders beschouwd.
Wanneer u een bericht verzendt naar een persoon of organisatie die geen Outlook-contactpersoon is, wordt het e-mailadres van de geadresseerde standaard niet toegevoegd aan de lijst met veilige afzenders. Dit betekent dat een antwoord mogelijk wordt verplaatst naar de map Ongewenste e-mail wanneer de geadresseerde reageert op uw bericht.
Ga als volgt te werk als u ervoor wilt zorgen dat geadresseerde van uw berichten voorkomen in uw lijst met veilige afzenders, zelfs als ze geen Outlook-contactpersoon zijn.

 1. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Verwijderen achtereenvolgens op Ongewenste e-mail en op Opties voor ongewenste e-mail.
 2. Schakel op het tabblad Veilige afzenders het selectievakje Automatisch personen aan wie ik een e-mail stuur toevoegen aan de lijst met veilige afzenders in. 

Bron: http://office.microsoft.com/nl-nl/... 

Outlook 2007

Om er zeker van te zijn dat alle e-mails van een bepaalde afzender correct worden weergegeven (inclusief afbeeldingen), voegt dat e-mailadres (bijv info@cityfashion.be) toe aan uw adresboek.

Ons adres toevoegen aan uw adresboek:

 1. Klik met de rechter-muisknop op de naam ven de afzender in een van Spaargids afkomstig bericht.
 2. Klik vervolgens "toevoegen aan contactpersonen".

Het kan zijn dat het nog steeds niet mogelijk is berichten van een bepaalde afzender te ontvangen, zelfs wanneer het adres is toegevoegd aan de lijst met contactpersonen. U kunt dit als volgt oplossen:

 1. Klik op "opties" in het menu "extra".
 2. Klik op het tabblad "voorkeuren" onder "e-mail" op "ongewenste e-mail".
 3. Klik op het tabblad "veilige afzenders".
 4. Schakel het selectievakje "e-mail van mijn contactpersonen ook vertrouwen" in.

Outlook 2003

U kunt het e-mailadres of de domeinnaam van de afzender toevoegen aan de lijst Veilige afzenders.

 1. Klik op Opties in het menu Extra. 
 2. Klik op het tabblad Voorkeuren onder E-mail op Ongewenste e-mail.
 3. Klik op het tabblad Veilige afzenders of Veilige geadresseerden.
 4. Klik op Toevoegen.
 5. Typ in het vak Geef een e-mailadres of een internetdomeinnaam op die moet worden toegevoegd aan de lijst de naam die of het adres dat u wilt toevoegen en klik vervolgens op OK.
 6. Herhaal de stappen 4 en 5 voor elke naam en elk adres dat u wilt toevoegen.

 OPMERKINGEN 

 • Als u wilt dat uw Contactpersonen worden beschouwd als veilige afzenders, schakelt u het selectievakje E-mail van mijn contactpersonen ook vertrouwen op het tabblad Veilige afzenders in. Alle e-mailadressen uit de map Contactpersonen worden vervolgens door het filter voor ongewenste e-mail om berichten te evalueren.
 • Als u wilt dat mensen die niet in uw map Contactpersonen staan maar waarmee u wel regelmatig correspondeert, als veilige afzenders worden beschouwd, schakelt u het selectievakje Automatically add people I e-mail to the Safe Senders List in op het tabblad Veilige afzenders. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld Vereist Service Pack 1 voor Microsoft Office 2003 Dit selectievakje wordt toegevoegd met Service Pack 1 voor Microsoft Office 2003. Ga naar Downloads op Office Online als u Service Pack 1 wilt downloaden. Klik onder Office Update opControleren op updates.
 • Als Automatisch afbeeldingen downloaden is uitgeschakeld, worden berichten van of naar e-mailadressen of domeinnamen die voorkomen in de lijsten Veilige afzenders en Veilige geadresseerden beschouwd als uitzonderingen en wordt de geblokkeerde inhoud gedownload.
 • Als u bestaande lijsten met veilige namen en e-mailadressen hebt, kunt u de informatie importeren in Microsoft Office Outlook 2003. Daartoe slaat u de lijst op in de TXT-indeling (met regeleinden) en importeert u de lijst.
 • Als u snel een afzender, een domeinnaam of een naam van een adreslijst wilt toevoegen aan de lijst Veilige afzenders of Veilige geadresseerden, klikt u met de rechtermuisknop op het bericht dat u als veilig beschouwt, en wijst u in het snelmenu naar Ongewenste e-mail. Klik vervolgens op Afzender toevoegen aan de lijst met veilige afzenders, Domein van de afzender (@microsoft.com) toevoegen aan de lijst met veilige afzenders of Toevoegen aan de lijst met veilige geadresseerden.
 • Als u een e-mailaccount voor Microsoft Exchange Server gebruikt, worden namen en e-mailadressen in dealgemene adreslijst automatisch beschouwd als veilig.
 • Als u een Exchange Server-e-mailaccount hebt en on line werkt, moet u Microsoft Exchange Server 2003 of hoger gebruiken. Als u niet weet welke versie van Exchange Server door uw e-mailaccount wordt gebruikt, neemt u contact op met uw Exchange-beheerder.
Bron: http://office.microsoft.com/nl-nl/outlook-help/....aspx
 

Labels: -

verwante artikelen: