Onderwerpen
ID #1293

Reputatiescore

CityFashion heeft recentelijk een systeem uitgewerkt samen met het bedrijf ElasticEmail uit Canada. Het systeem bestaat erin dat elke klant van CityFashion bij ElasticEmail een account heeft en dat de mails naar uw eigen email adressen via de servers van ElasticEmail verstuurd worden. ElasticEmail beschikt over een groot aantal servers en IP-adressen, hierdoor wordt niet steeds dezelfde server gebruikt om emails te versturen en gaan spam-filters minder snel een email op basis van zijn afkomst alleen al als 'ongewenst' bestempelen.

Elke klant begint met een online reputatie score van 80%. Die individuele reputatie score wordt berekend op basis van volgende verschillende factoren:
- het aantal expliciete klachten die binnen komen van geadresseerden
- bounces : emailadressen uit uw lijst die niet (meer) bestaan
- de inhoud van de mail: sommige woorden leiden tot een verhoogde kans om als spam gezien te worden
- het aantal mail-servers die de mail niet meer toelaten op basis van de afkomst
- het aantal mails dat verstuurd wordt: het aantal mails draagt bij tot de hoogte van de reputatie score (hoe minder mails, hoe minder kans op klachten uiteraard).

Alle klanten worden vervolgens ingedeeld op basis van reputatie score in groepen (60-65%; 65-70%; 75-80%; enz.) en de klanten met ongeveer dezelfde reputatie score worden via dezelfde groep servers verstuurd.
Zo genieten klanten met een goede reputatie score mee van elkaars goede score en het aantal mails met een goede reputatie, alsook worden zij niet gestoord door klanten met een slechte score.
Klanten met een slechte score (door slecht onderhouden adressenlijsten, ...) zakken echter weg en het wordt moeilijker om terug een goede reputatie op te bouwen om terug bij de goed scorende klanten te komen.

Een online reputatie score van 80% bepaald via welke server de e-mails uitgestuurd worden maar garandeert niet dat 80% van de e-mails effectief in de inbox terechtkomt. Spam-filters bekijken ook de inhoud van de e-mail en bepalen zo mee of een e-mail aangeduid wordt als "ongewenst".

Labels: -

verwante artikelen: