Onderwerpen
ID #1446

Hoe kan ik een video laten maken van mijn collectiefoto’s?

Met een video kan u uw collectie nog meer de aandacht geven die het verdient. Er zit 1 slideshow video incl. 1 correctieronde in de set-up prijs vervat. Aanpassingen na de inbegrepen correctieronde rekenen we door aan ons uurtarief (90 euro / uur excl. btw). Wilt u later nog eens een nieuwe video laten maken, dan rekenen we hiervoor 90 euro excl. btw (eenmalig), waarbij 1 correctieronde inbegrepen is. Extra aanpassingen worden ook hier aan uurtarief berekend (90 euro / uur excl. btw).

Om een ‘slideshow video’ te laten maken van uw collectiefoto’s, volgen we bij CityFashion de volgende stappen:

Stap 1: Wanneer u voldoende collectiefoto’s in het CityFashion systeem heeft geupload, ontvangt u automatisch en eenmalig een e-mail met de vraag of u graag een video van uw collectiefoto’s wenst te maken. In deze mail staat een link naar onze Proofing-tool, zodat u de foto’s kan selecteren die u in de video wilt laten terugkomen. U kan hierbij de volgorde van de foto’s aangeven alsook het geluid en het thema uitkiezen.

Stap 2: Wanneer u uw keuze van de foto’s bevestigt, starten wij met het maken van de video.

Stap 3: U ontvangt van ons een e-mail met het voorbeeld van uw video, gemaakt volgens de informatie die u ons in stap 1 heeft doorgegeven.

Stap 4: Heeft u na het bekijken van het voorbeeld geen verdere opmerkingen, dan kan u de video goedkeuren. Heeft u wel nog opmerkingen, dan kan u in onze Proofing tool per afzonderlijke afbeelding in de voorziene velden aangeven wat u graag veranderd wilt zien. Bijvoorbeeld: ‘de afbeelding wordt slechts gedeeltelijk getoond’; ‘de kleuren worden niet goed weergegeven’; ‘de foto is te klein’; ‘de foto is van slechte kwaliteit’… Deze aanpassingen zijn inbegrepen in de basisprijs van 90 euro. 
Wilt u graag andere / meer omvangrijke aanpassingen laten maken, bijvoorbeeld ‘het veranderen van de volgorde van de foto’s’; ‘foto’s verwijderen of toevoegen’, ‘het geluid aanpassen’, ‘het thema aanpassen’,… dan zal u hiervoor een meerkost aangerekend worden. U kan deze opmerkingen enkel via de daarvoor voorziene Proofing tool doorgeven. Opmerkingen via telefoon of e-mail doorgeven is hierbij niet mogelijk.

Stap 5: Indien u in stap 4 opmerkingen heeft gegeven, dan passen we de video voor u aan. Had u geen feedback, dan starten we onmiddellijk met stap 7.

Stap 6: U ontvangt opnieuw van ons het voorbeeld van de aangepaste video. Heeft u nog opmerkingen, dan worden deze altijd tegen meerkost verwerkt (90 euro / uur, excl. btw). Keurt u de video goed, dan stuurt u uw bevestiging.

Stap 7: Na uw bevestiging, verwerken wij de video.

Labels: -

verwante artikelen: