Onderwerpen
ID #1104

IMAPS-item permanent verwijderen

IMAP-items permanent verwijderen Als u een item op een IMAP-e-mailserver markeert om te verwijderen, wordt het item in de lijst met koppen weergegeven met doorgehaalde tekst. Het item wordt echter niet verwijderd van de IMAP-e-mailserver totdat u de opdracht geeft om het item permanent te verwijderen.

OPMERKING U kunt de weergave van een IMAP-map zodanig aanpassen dat de items die zijn gemarkeerd om te worden verwijderd niet worden weergegeven. Wijs in het menu Beeld de optie Huidige weergave aan en klik vervolgens op Berichten verbergen die zijn gemarkeerd voor verwijderen. Als u het leesvenster gebruikt, moet u dat opnieuw inschakelen nadat u deze opdracht hebt gebruikt. Wijs in het menu Beeld de optie Leesvenster aan en klik vervolgens op Rechts of Onder.

Als u de verwijderde items niet periodiek verwijdert, wordt de toegewezen schijfruimte op de e-mailserver overschreden. Als de aan u toegewezen schijfruimte wordt overschreden, heeft dit mogelijk tot gevolg dat u geen nieuwe berichten kunt ontvangen of dat uw internetprovider (ISP) u extra kosten in rekening brengt.

Verwijderde items handmatig permanent verwijderen

Als u items permanent wilt verwijderen, doet u het volgende:

 1. Klik op een map in uw IMAPe-mailaccount. 
 2. Wijs Verwijderde berichten leegmaken aan in het menu Bewerken.
 3. Ga op een van de volgende manieren te werk: 

 • Klik op Gemarkeerde items in map verwijderen

Alleen items in de huidige map die gemarkeerd zijn voor verwijdering, worden permanent van de IMAP-e-mailserver verwijderd.

 • Klik op Gemarkeerde items in e-mailaccount verwijderen. Alle items in elke map van deze IMAP-e-mailaccount die gemarkeerd zijn voor verwijdering, worden permanent van de IMAP-e-mailserver verwijderd.
 • Klik op Gemarkeerde items verwijderen in alle accounts. Alle items in elke map van elke IMAP-e-mailaccount die gemarkeerd zijn voor verwijdering, worden permanent van de IMAP-e-mailserver verwijderd.

OPMERKING Deze voorziening werkt alleen als u online met de e-mailserver werkt.
TIP Voeg de opdracht Verwijderen toe aan een werkbalk. Kies de opdracht Aanpassen in het menu Extra. Klik op het tabblad Opdrachten onder Categorieën op Bewerken. Sleep onder Opdrachten de opdracht Verwijderen naar een werkbalk.

Verwijderde items automatisch permanent verwijderen

U kunt Microsoft Outlook zo configureren dat alle items die u hebt gemarkeerd voor verwijdering, permanent worden verwijderd van de IMAP-e-mailserver wanneer u tussen mappen schakelt.

 1. Klik op een map in uw IMAP-e-mailaccount. 
 2. Wijs Verwijderde berichten leegmaken aan in het menu Bewerken
 3. Klik op Verwijderopties
 4. Het dialoogvenster Instellingen voor Internet-e-mail wordt geopend. 
 5. Ga naar het tabblad Algemeen en schakel onder Verwijderopties het selectievakje Items verwijderen wanneer u online tussen mappen schakelt in. 

OPMERKING Deze voorziening werkt alleen als u online met de e-mailserver werkt.

Labels: -

verwante artikelen: